Arkitektritade hus

Vi ritar nya, fristående villor med inspiration från olika tidsepoker såväl modern stil utifrån dina dina önskemål. Kanske du redan har idéer om hur du vill ha huset och då utgår vi från det och vi fungerar mer som ett bollplank, eller så överlåter du hela utförandet till oss. Vi kan även designa nya byggnader som  smälter in i gamla kulturmiljöer eller i gods- och gårdsbilden.
Vi har kunskap och inte minst känslan när det gäller byggnader från olika epoker och kan få nybyggnationen att harmoniskt smälta samman med den intilliggande bebyggelsen. Detta gäller även vid om- och tillbyggnader.  Vi har bl a specialiserat oss på att rita villor i herrgårdsstil med inspiration från vårt rika arkitektoniska kulturarv. Vi ser inget fel i att man kan uppföra nya, funktionella hus som t ex ser ut som en nedskalad gustaviansk herrgård.

Moderna hus och villor

Herrgårdar

Övrigt

Attefallshus


Annex, 35 kvm


Carport