Hur ser ditt drömhus ut?

                                                                                             Vad planerar du att bygga? Kontakta oss så kan vi se hur vi kan hjälpa Er.

Arkitektritade hus

Vi ritar nya, fristående villor med inspiration från olika tidsepoker såväl modern stil utifrån dina dina önskemål. Kanske du redan har idéer om hur du vill ha huset och då utgår vi från det och vi fungerar mer som ett bollplank, eller så överlåter du hela utförandet till oss.
 
Vi kan även uppföra nya byggnader som smälter in i gamla kulturmiljöer eller i gods- och gårdsbilden.  Vi har kunskap och inte minst känslan när det gäller byggnader från olika epoker och kan få nybyggnationen att harmoniskt smälta samman med den intilliggande bebyggelsen. Detta gäller även vid om- och tillbyggnader.

Vi tar fram de arkitektritningar du behöver för att få ditt bygglov godkänt samt förmedlar kontakter med kvalificerad konstruktör, kontrollansvarig och byggare vid behov.

Vad planerar du att bygga? Kontakta oss så kan vi se hur vi kan hjälpa Er.

Herrgårdar

Vi har bl a specialiserat oss på att rita villor i herrgårdsstil med inspiration från vårt rika arkitektoniska kulturarv. Vi ser inget fel i att man kan uppföra nya, funktionella hus som t ex ser ut som en nedskalad gustaviansk herrgård.

Moderna hus

Vem har inte slagits av den stilrena enkelhet och sobra elegans som ett välbalanserat funkishus kan frambringa. Vi designar unika moderna hus med inspiration av lyckade förlagor.

Övrigt

Det är viktigt att även övriga byggnader på tomten smälter in med huvudbyggnaden. Vi ritar attefallshus, friggebodar, annex, flyglar, garage, carportar, altaner, utbyggnader, växthus, lusthus, vinterträdgårdar, plank, pooldäck m m, som förhöjer tomtens helhetsintryck.

Attefallshus


Annex, 35 kvm


Carport