3D-visualisering


3D-visulisering har många användningsområden där endast fantasin sätter gränserna. Har du en bygg- eller konstruktionsidé så hjälper vi dig att göra den verklig i 3D. Vi utför enkla eller fotorealistiska visualiseringar för exteriörer såväl interiörer.

Några exempel på tillämpningar:
  • Förstudie vid byggprojekt
  • Ny-. till- och ombyggnad
  • Komplement till bygglovshandlingar
  • Butiksinteriörer
  • Utställningsmontrar
  • Konstruktionsritningar