Fasadförädling
& renovering

Det finns mängder av sätt man kan förbättra exteriören på byggnader. Ofta kan en enkel ommålning eller   puts med en sober färg eller färgkombination i sig själv lyfta hela husets karaktär. Investering i nytt takmaterial, byta ut fönster eller spröjs i befintliga fönster, lägga till takkupa, kanske balkong etc, kan förhöja utseendet ytterligare. En mer genomgripande förvandling vore att bygga ut eller helt bygga om huset. Detta gäller även för kommersiella fastigheter som kontor, flerfamiljshus etc - ja, kort sagt alla former av byggnader.
En vacker exteriör är inte bara vackert för ögat utan höjer även byggnadens attraktionskraft och därmed värde. Vid en försäljning kan det därför vara en god idé att göra en “exteriör home-styling”. Vi vänder oss därför till alla som säljer hus, mäklare, bygg- och fastighetsbolag som strävar att få ut så mycket som möjligt från fastigheten och/eller göra den mer lättsåld.  Vackrare Arkitektur hjälper er att få ut det mesta ur ert hus eller fastighet.

Före fasadrenovering
Efter fasadrenovering
Före renovering/utbyggnad
Efter renovering/utbyggnad
Före fasadrenovering/kontorsfastighet
Efter fasadrenovering/kontorsfastighet