Skapa trivsammare stadsmiljöer

Vackrare Arkitektur presenterar här ett antal förslag till nyproduktion av hus med inspiration av äldre förlagor samt även hur t ex befintlig brutalarkitektur kan "skademinimeras" genom fasadrenovering och kompletteras med mer estetiska inramning.

Gamla radhus i ny tappning
Dessa charmiga radhus är egentliga identiska. Endast kulör på väggar, takkupor och taktegel varierar efter kundens önskemål. 5 rum, bostadsyta 108 kvm.

Nya gatumiljöer och torg i gammal stil
Dessa hus baserar sig på ett fåtal husvarianter med likartad planlösning: 3-våningshus med 2-, 3- eller 5-rumslägenheter, antingen med flackt sadeltak eller brutet sadeltak (attika). Variation sker genom olika kulörer samt i rusticeringen (stuckaturen av bottenvåningens utsida)  En variant bildar en arkad enligt ovan samt varianter med affärslokaler i gatuplanet. Om ytterligare våning läggs till blir möjligheten till variation närmast oändlig.
Fasadrenovering av 60- & 70-talets brutalarkitektur
Genom relativ enkel renovering av fasaden till dessa bostadshus/köpcenter kan denna gata förvandlas från tristess till charm. Vissa ändringar och ombyggnader i fasaden, nya balkonger och puts i varierande kulörer är vad som behövs. 
Trivsammare gatuplan trots dominerande brutalarkitektur
Ovan presenteras en lösning på hur intrycket av ett höghus i brutalarkitektur kan motverkas genom att bygga till ett husblock ihop och framför höghuset. Höghusets intryck kan minskas ytterligare genom att dess fasad t ex vitputsas och görs så neutral som möjligt.