Fasadförbättrig

Ett annat specialområde är fasadförädling eller “ansiktslyftning” av redan befintliga fasader.
Under de flesta exteriörer, även de mest trista och intetsägande, finns ofta en stomme som kan utvecklas till en verklig pärla. Genom 3D-visualisering kan VA arbeta fram förslag till hur utseendet på er bostad eller fastighet kan förhöjas och erbjuda tillhörande arkitektritningar.

Herrgården idag

PÅGÅENDE PROJEKT
Förvandling av herrgård till slott

Denna herrgård är belägen i närheten av Hörby, Skåne. Nedervåning från 1600-talet och påbyggt en våning på 1820-talet. Under 1870-talet utförde arkitekten Helgo Zetterwall betydande arbeten då bl. a ett större torn uppfördes vilket senare kom att rivas. Nuvarande ägare önskar återuppföra tornet samt utbyggnad för pool och garage.

Planerad återställande av torn samt utbyggnad poolhus/garage
Tillbyggnad av poolhus samt garage
Tillbyggnad av poolhus samt garage (interiör)
Torn uppfört på 1870-talet, sedermera rivet.

Ansiktslyftning av exteriörer

Här är några exempel på hur en villa med tämligen vardagligt utseende kan omvandlas.

Villa efter renovering (förslag C)
Villa efter renovering (förslag A)
Villa efter renovering (förslag B)
Kontorsbyggnad före renovering

Renovering av kontorsbyggnad

Illustration av hur en tämligen sjangserad kontorsbyggnad kan ges ett nytt, exklusivt utseende som bidrar att dra till sig företag eller göra byggnaden mer attraktiv vid en försäljning.

Renovering av mangårdsbyggnad

Denna mangårdsbyggnad belägen på Billingen, Västergötland, kan genom nedstående förslag till ombyggnad och utbyggnad få ett verkligt ståndsmässigt utseende.

Mangårdsbyggnad efter renovering och tillbyggnad